Przejdź do treści

Ankiety do projektu dotacji do OZE w Piekarach Śląskich

Gmina Piekary Śląskie przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie do projektu grantowego „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Piekary Śląskie”. W związku z tym, mieszkańcy Piekar Śląskich mogą wypełnić ankietę, która posłuży do szacowania, jak duże jest zainteresowanie projektem.

Mieszkańcy będą mogli uzyskać dofinansowanie do kosztów zakupu i montażu:

  • pompy ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  • systemu zarzadzania energią.

Ankieta ma za zadanie uzyskanie informacji na jaki zakres finansowania gmina ma złożyć wniosek o dofinansowanie.

Ankiety można wypełniać do 26 lutego 2024 r.