Przejdź do treści

Budowa instalacji prosumenckich na terenie gminy Bolimów

W gminie Bolimów, woj. łódzkie, prowadzony jest dodatkowy nabór uczestników do projektu “Budowa instalacji prosumenckich na terenie gminy Bolimów”.

Dotacje można usykać do:

  • instalacji fotowoltaicznych,
  • kolektorów słonecznych,
  • pomp ciepła,
  • kotłów na biomasę.

W ramach projektu będzie można uzyskać dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych netto wartości instalacji OZE. Uczestnik projektu ponosi koszty w wysokości 15% wartości projektu netto plus podatek VAT.

Kryterium uczestnictwa w projekcie jest moc montowanych urządzeń oraz ilość energii wytworzonej dla poszczególnych instalacji koniecznych do zastąpienia we wniosku o dofinansowanie.

Nabór wniosków trwa od 12 do 19 grudnia 2022 roku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www gminy Bolimów.