Przejdź do treści

Dofinansowania do fotowoltaiki w gminie Kolbudy

W Kolbudach prowadzony jest nabór wniosków do projektu dofinansowań do instalacji odnawialnych źródeł energii.

Celem Programu „Zielone Kolbudy” jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają instalacje OZE:

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Z dotacji mogą skorzystać:

  • osoby fizyczne,
  • przedsiębiorcy,
  • osoby prawne.

Wnioskodawcy muszą być mieszkańcami gminy, a montaż instalacji OZE musi się odbyć w budynku położonym na terenie gminy Kolbudy.

Jeśli wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą lub działalność w sektorze rolnym lub rybołówstwie pod adresem nieruchomości, na której mają być zamontowane instalacje odnawialnych źródeł energii a nieruchomość stanowi własność to dotacja na realizację przedsięwzięcia będzie stanowiła pomoc de minimis.

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5.000 zł.

Wnioskodawca może uzyskać dotację w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych po zrealizowaniu montażu.

Koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu i montażu odnawialnego źródła energii, urządzeń, robót budowlanych, związanych bezpośrednio z realizowanym przedsięwzięciem, poniesionych po podpisaniu umowy dotacyjnej.

Kiedy można składać wnioski

Wnioski o dofinansowania w Kolbudach można składać do 21 lutego 2024 r.

Dotacje udzielane są do wysokości środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy Kolbudy.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Kolbudach?

W Kolbudach, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW wytworzy rocznie średnio 10.472 kWh w ciągu roku:

produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej Kolbudy
Produkcja energii z instalacji PV w Kolbudach. Źródło: PVGIS

Instalacja skierowana na południe (idealny kierunek to 30 na wschód od południa), w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 400, wytworzy rocznie ok. 10.472 kWh, a dziennie średnio 30 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 236 kWh, a największa w maju 1.377 kWh.

Zobacz, jaka jest opłacalność montażu fotowoltaiki, oraz co zrobić, aby była jak najwyższa.


Może Cię zainteresować