Przejdź do treści

Dofinansowania do fotowoltaiki w Turku

W Turku prowadzony jest nabór deklaracji udziału w projekcie “Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Turku”. Miasto Turek zamierza wnioskować o dotację w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowania są przeznaczone na:

Zobacz poradnik o magazynach energii do domu.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Deklaracje uczestnictwa w projekcie dofinansowań do fotowoltaiki mogą złożyć osoby fizyczne będą właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego, w którym realizowany będzie montaż.

Energia z instalacji PV nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej oraz rolniczej. Przedsiębiorcy mogą wziąć udział w projekcie, jeżeli działalność jest jedynie zarejestrowana a nie wykonywana w miejscu montażu fotowoltaiki.

Właściciel budynku zobowiązuje się do podpisania umowy nieodpłatnego użyczenia nieruchomości, w celu montażu instalacji PV, na czas realizacji projektu i na okres 5 lat okresu trwałości projektu. Instalacje PV w całym okresie trwałości projektu będą stanowić własność gminy Turek.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi 70% kosztów kwalifikowanych brutto.

Zobacz ceny instalacji fotowoltaicznych i co ma wpływ na wycenę kosztów montażu fotowoltaiki.

Koszty kwalifikowane

Projekt, montaż, dostawa materiałów i urządzeń, montaż i uruchomienie instalacji oraz koszty nadzoru inwestorskiego.

Kiedy można składać wnioski

Wnioski o udział w programie dofinansowań do fotowoltaiki w gminie Turek można składać od 7 marca do 12 marca do godz. 17.30.

Regulamin naboru nie przewiduje limitu zgłoszeń. Wszystkie deklaracje, które zostaną pozytywnie zweryfikowane, zostaną zakwalifikowane.

Zobacz, jaka jest opłacalność montażu fotowoltaiki i od czego zależy.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Turku?

W Turku, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW ma średnią wydajność rocznie 10.742 kWh w ciągu roku:

fotowoltaika produkcja Turek
Produkcja energii z instalacji PV w Turku. Źródło: PVGIS

Instalacja skierowana na południe (idealny kierunek to 30 na wschód od południa), w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 400, wytworzy rocznie ok. 10.742 kWh, a dziennie średnio 28 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 301 kWh, a największa w maju 1.319 kWh.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki jest rozliczana w systemie net billing.


Może Cię zainteresować