Przejdź do treści

Dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych w Częstochowie

W Częstochowie będzie prowadzony nabór wniosków do programu ochrony środowiska, polegający na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Częstochowy.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowanie można uzyskać do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Zobacz, jaka jest opłacalność montażu fotowoltaiki i co zrobić aby była jak najwyższa.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które:

  • posiadają tytuł prawny do nieruchomości, na której ma zostać zamontowana instalacja fotowoltaiczna,
  • w okresie 5 lat od otrzymania dotacji, nie zdemontują instalacji PV,
  • nie posiadają zaległości w opłatach i podatkach wobec gminy miasta Częstochowy.

W budynku nie może być zarejestrowana żadna działalność gospodarcza ani jakakolwiek inna działalność.

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 6.000 zł.

Koszty kwalifikowane

Dofinansowanie nie pokrywa kosztów modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej niezbędnej dla wykorzystania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, kosztów wzmocnienia konstrukcji dachu, dokumentacji projektowej.

Kiedy można składać wnioski

Wnioski o dotacje do instalacji fotowoltaicznych w Częstochowie można składać od 16 lutego do 30 kwietnia 2024 r. Zakończenie inwestycji wraz z wnioskiem o rozliczenie dotacji musi nastąpić do 20 września 2024.

Wnioski będą rozpatrywane w oparciu o kolejność złożenia kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku w ramach środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Częstochowie?

W Częstochowie, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW wytworzy rocznie średnio 10.708 kWh w ciągu roku:

fotowoltaika Częstochowa produkcja
Produkcja energii z instalacji PV w Częstochowie. Źródło: PVGIS

Instalacja skierowana na południe (idealny kierunek to 30 na wschód od południa), w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 390, wytworzy rocznie ok. 10.708 kWh, a dziennie średnio 30 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 350 kWh, a największa w maju 1.297 kWh.


Może Cię zainteresować