Przejdź do treści

Dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych w gminie Przerośl

W gminie Przerośl, woj. podlaskie, trwa dodatkowy nabór wniosków do projektu “Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców gminy Przerośl”.

Granty udzielane będą na zakup i montaż instalacji PV w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych znajdujących się na terenie gminy Przerośl. Energia elektryczna wytworzona w instalacji musi być zużywana na potrzeby własne gospodarstw domowych i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej, oraz działalności gospodarczej.

Wysokość grantu wynosi maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalne koszty kwalifikowane montażu instalacji fotowoltaicznej wynoszą:

  • 7.000 zł dla instalacji o mocy do 5 kWp,
  • 6.000 zł dla instalacji o mocy powyżej 5 kWp.

Grantobiorcą może być osoba fizyczna zamieszkała na terenie gminy Przerośl i posiada prawo własności lub współwłasności budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego.

Nabór wniosków prowadzony jest do 8 lutego 2023 roku.


Może Cię zainteresować