Przejdź do treści

Dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych w Poznaniu

W Poznaniu prowadzony jest nabór wniosków do kolejnej edycji miejskiego programu Kawka Bis. W ramach programu, mieszkańcy Poznania mogą wymienić stare, niespełniające norm piece na bardziej ekologiczne źródła ciepła.Co podlega dofinansowaniu

W przypadku likwidacji pozaklasowego pieca, można uzyskać dotację na zastąpienie go przez m. in:

Nie można otrzymać dotacji do samych instalacji fotowoltaicznych oraz rozbudowy już istniejącej instalacji PV.

Zobacz, jaka jest opłacalność montażu fotowoltaiki i co zrobić aby była jak najwyższa.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Dotacja przysługuje wszystkim mieszkańcom Poznania, którzy do ogrzewania swoich mieszkań wciąż wykorzystują kopciuchy. Dofinansowania mogą być również przeznaczone dla wspólnot, przedsiębiorców oraz osób prawnych.

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania wynosi 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż:

  • 25.000 zł w przypadku montażu ogrzewania elektrycznego i paneli fotowoltaicznych,
  • 30.000 zł w przypadku wymiany pieca na pompę ciepła,
  • 40.000 zł w przypadku wymiany pieca na pompę ciepła i panele fotowoltaiczne.

Jest to ostatni rok z tak wysokimi dotacjami. Od 2025 r. wysokość dofinansowań w Poznaniu będzie się zmniejszać.

Koszty kwalifikowane

Dotacja jest udzielana wyłącznie na dofinansowanie kosztów koniecznych do realizacji zadania.

Kiedy można składać wnioski

Wnioski o dotacje w Poznaniu można składać do 31 lipca 2024 r. Dokumenty będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.

Rozliczenie otrzymanego dofinansowania musi nastąpić do 31 października 2024 r. Budżet przeznaczony na program likwidacji starych pieców w 2024 r. wynosi 10 mln zł.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Poznaniu?

W Poznaniu, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW wytworzy rocznie średnio 10.669 kWh w ciągu roku:

produkcja fotowoltaiki Poznań
Produkcja energii z instalacji PV w Poznaniu. Źródło: PVGIS

Instalacja skierowana na południe (idealny kierunek to 30 na wschód od południa), w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 400, wytworzy rocznie ok. 10.669 kWh, a dziennie średnio 29 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 289 kWh, a największa w maju i lipcu 1.298 kWh.


Może Cię zainteresować