Przejdź do treści

Dofinansowania do instalacji OZE w Kraśniku

W Kraśniku prowadzony jest nabór ankiet do projektu dofinansowań do instalacji odnawialnych źródeł energii.

Miasto Kraśnik planuje wnioskować o dofinansowanie na realizację projektu parasolowego dla mieszkańców. Nabór prowadzony będzie w ramach programu Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowania mają być przeznaczone na:

  • zakup i montaż magazynu energii do magazynowania energii elektrycznej pochodzącej z już istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii,
  • zakup i montaż pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania.

Zobacz poradnik o tym, jak wybrać magazyn energii do domu.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Udział w projekcie mogą wziąć właściciele domów jednorodzinnych znajdujących się na terenie miasta Kraśnik.

Wnioskodawca musi być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym budynku jednorodzinnego, w którym będzie montowana instalacja.

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania może wynieść 90% wartości inwestycji netto.

Koszty kwalifikowane

Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

Kiedy można składać wnioski

Ankiety uczestnictwa w Kraśniku można składać do 1 lutego 2024 r.

Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach działania Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Kraśniku?

W Kraśniku, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW wytworzy rocznie średnio 10.723 kWh w ciągu roku:

produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej Kraśnik
Produkcja energii z instalacji PV w Kraśniku. Źródło: PVGIS

Instalacja skierowana na południe (idealny kierunek to 10 na wschód od południa), w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 380, wytworzy rocznie ok. 10.723 kWh, a dziennie średnio 29 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 296 kWh, a w czerwcu największa 1.316 kWh.


Może Cię zainteresować