Przejdź do treści

Dofinansowania do magazynów energii w gminie Chłopice

W gminie Chłopice będzie prowadzony nabór ankiet od osób zainteresowanych udziałem w projekcie parasolowym w ramach w ramach programu “Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne”.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowania mają być przeznaczone na:

  • zakup i montaż magazynu energii do magazynowania energii elektrycznej pochodzącej z już istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii,
  • zakup i montaż pompy ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Zobacz poradnik o tym, jak wybrać magazyn energii do domu.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Ankiety mogą składać właściciele lub użytkownicy budynków mieszkalnych na terenie gminy Chłopice. Instalacje nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą przystąpić do udziału w projekcie pod warunkiem, że w miejscu ich zamieszkania nie jest prowadzona działalność gospodarcza i energia z zainstalowanych odnawialnych źródeł energii nie będzie przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania może wynieść 90% wartości inwestycji netto.

Szacunkowy koszt instalacji oraz wartość udziału wnioskodawcy będzie określony w umowie organizacyjno-finansowej podpisywanej przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Koszty kwalifikowane

Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

Kiedy można składać wnioski

Ankiety w gminie Chłopice będzie można składać od 24 stycznia do 31 stycznia 2024 r.

Projekt w gminie Chłopice będzie realizowany jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach działania Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Chłopicach?

W gminie Chłopice, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW wytworzy rocznie średnio 10.752 kWh w ciągu roku:

produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej Chłopice
Produkcja energii z instalacji PV w Chłopicach. Źródło: PVGIS

Instalacja fotowoltaiczna 10 kW w Chłopicach, skierowana na południe, w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 380, wytworzy rocznie ok. 10.752 kWh, a dziennie średnio 29 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 341 kWh, a w sierpniu największa 1.311 kWh.


Może Cię zainteresować