Przejdź do treści

Dofinansowania do magazynów energii w gminie Górzno

W Górznie prowadzony jest nabór ankiet od osób zainteresowanych udziałem w projekcie dofinansowań do magazynów energii. Na podstawie informacji zebranych z ankiet, gmina Górzno zamierza ubiegać się o środki unijne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowanie może być być przeznaczone do zakupu magazynu energii do istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Pod adresem wymienionym we wniosku musi funkcjonować instalacja fotowoltaiczna.

Zamontowany akumulator przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będzie własność gminy Górzno i przez ten czas zostanie użyczony do bezpłatnego użytkowania właścicielowi posesji. Po pięciu latach bateria stanie się własnością właściciela posesji.

Zobacz poradnik o magazynach energii: ceny, opłacalność, zasady doboru i wiele więcej.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Dofinansowanie przeznaczone jest dla osób fizycznych zameldowanych na terenie gminy Górzno. Uczestnik projektu nie może posiadać zaległości finansowych wobec gminy.

Na terenie posesji nie może być prowadzona, ani zarejestrowana działalność gospodarcza.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie może wynieść 85% kosztów zakupu i montażu magazynu energii.

Koszty kwalifikowane

Kiedy można składać wnioski

Gmina Górzno zachęca mieszkańców do składania ankiet w programie dofinansowań do magazynów energii. Deklaracje zbierane są w sekretariacie gminy Górzno.

W związku z prowadzonym naborem, w dniu 3 kwietnia 2024 r. o godz. 20.00 w urzędzie gminy w Górznie, oraz 10 kwietnia 2024 r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej Unin odbędą się spotkania informacyjne. Podczas spotkań, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z zasadami uczestnictwa w programie dofinansowań.

Projekt będzie realizowany jedynie, jeśli gmina Górzno uzyska dotację z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza.

dotacje do magazynów energii w gminie górzno


Może Cię zainteresować