Przejdź do treści

Dofinansowania do magazynów energii w gminie Miastków Kościelny

W Miastkowie Kościelnym prowadzony jest nabór ankiet od osób zainteresowanych udziałem w projekcie dofinansowań do magazynów energii. Na podstawie informacji zebranych z ankiet, gmina Miastków Kościelny zamierza ubiegać się o środki unijne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowanie może być być przeznaczone do zakupu magazynu energii do istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Pod adresem wymienionym we wniosku musi funkcjonować instalacja fotowoltaiczna.

Zamontowany akumulator przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będzie własność gminy Miastków Kościelny i przez ten czas zostanie użyczony do bezpłatnego użytkowania właścicielowi posesji. Po pięciu latach bateria stanie się własnością właściciela posesji.

Zobacz poradnik o magazynach energii: ceny, opłacalność, zasady doboru i wiele więcej.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Dofinansowanie przeznaczone jest dla osób fizycznych zameldowanych na terenie gminy Miastków Kościelny. Uczestnik projektu nie może posiadać zaległości finansowych wobec gminy.

Na terenie posesji nie może być prowadzona, ani zarejestrowana działalność gospodarcza.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie może wynieść 85% kosztów zakupu i montażu magazynu energii.

Koszty kwalifikowane

Kiedy można składać wnioski

Gmina Miastków Kościelny zachęca mieszkańców do składania ankiet w programie dofinansowań do magazynów energii. Deklaracje zbierane są w sekretariacie gminy Miastków Kościelny.

W związku z prowadzonym naborem, w dniu 3 kwietnia 2024 r. o godz. 18.00, oraz 11 kwietnia 2024 r. o godz. 20.00 w urzędzie gminy w Miastkowie Kościelnym odbędą się spotkania informacyjne. Podczas spotkań, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z zasadami uczestnictwa w programie dofinansowań.

Projekt będzie realizowany jedynie, jeśli gmina Miastków Kościelny uzyska dotację z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza.

dotacje do magazynów energii miastków kościelny


Może Cię zainteresować