Przejdź do treści

Dofinansowania do montażu fotowoltaiki w Białymstoku

W Białymstoku można uzyskać dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowanie jest przeznaczone na zakup i montaż w budynkach jednorodzinnych instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW.

Zobacz, jaka jest opłacalność montażu fotowoltaiki.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Dotację mogą się ubiegać osoby fizyczne, które:

  • posiadają tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, na którym będzie zamontowana instalacja fotowoltaiczna,
  • będą realizować montaż na dachu domu mieszkalnego, który nie może być pokryty azbestem, a budynek musi być ogrzewany z sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem gazowym, olejowym, pompą ciepła lub kotłem na paliwo stałe piątej klasy. Możliwy jest również montaż instalacji na gruncie, budynku gospodarczym, lub na garażu wolnostojącym,
  • nie posiadają zaległości w opłatach i podatkach wobec gminy Białystok.

Na terenie nieruchomości nie może być zarejestrowana ani prowadzona działalność gospodarcza.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dotacji wynosi 70% kosztów, nie więcej niż 12.000 zł.

Koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu i montażu instalacji PV.

Kiedy można składać wnioski

Wnioski można składać do 31 lipca 2024 r. Wnioski będą rozpatrywane w trybie ciągłym do momentu wyczerpania środków w budżecie.

Budżet przeznaczony na dotacje do montażu instalacji fotowoltaicznych wynosi 500.000 zł.

Wniosek o rozliczenie dofinansowania należy złożyć nie później niż 31 października 2024 r.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Białymstoku?

W Białymstoku, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW wytworzy rocznie średnio 10.156 kWh w ciągu roku:

fotowoltaika produkcja Białystok
Produkcja energii z instalacji PV w Białymstoku. Źródło: PVGIS

Instalacja skierowana na południe (idealny kierunek to 20 na wschód od południa), w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 390, wytworzy rocznie ok. 10.156 kWh, a dziennie średnio 28 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 212 kWh, a największa w czerwcu 1.330 kWh.


Może Cię zainteresować