Przejdź do treści

Dofinansowania do montażu fotowoltaiki w Celestynowie

W Celestynowie można uzyskać dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych. Dotacja celowa z budżetu gminy Celestynów jest przyznawana w ramach projektu “Gmina z dobrym klimatem”.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowanie jest przeznaczone na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW.

Instalacja fotowoltaiczna może być zamontowana na dachu budynku lub na gruncie.

Zobacz, jaka jest opłacalność montażu fotowoltaiki.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Dotację mogą uzyskać osoby posiadające prawo do dysponowania nieruchomością znajdującą się na terenie gminy Celestynów.

Dotacja może być przyznana, jeśli do ogrzewania budynku wykorzystywany jest: kocioł węglowy lub peletowy co najmniej 5 klasy, kocioł gazowy, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, które jest jednym źródłem ogrzewania tego budynku.

Dofinansowanie może być udzielona na przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane dopiero po zawarciu umowy o udzielenie dotacji.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dotacji wynosi 2.500 zł.

Koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu i montażu instalacji PV. Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się pozostałych kosztów, np. koszt dokumentacji technicznej

Kiedy można składać wnioski

Wnioski można składać od 11 marca 2024 r. do wyczerpania środków.

Wnioski złożone w terminie naboru, ale po wyczerpaniu środków znajdą się na liście rezerwowej.

Wnioski złożone przez rencistów, emerytów (kobiety po 60 roku życia, mężczyźni po 65 roku życia) oraz osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności rozpatrywane będą w pierwszej kolejności. Pozostałe wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Urzędu Gminy w Celestynowie (liczy się faktyczna data wpływu do Urzędu).

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Celestynowie?

W Celestynowie, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW wytworzy rocznie średnio 10.413 kWh w ciągu roku:

fotowoltaika produkcja Celestynów
Produkcja energii z instalacji PV w Celestynowie. Źródło: PVGIS

Instalacja skierowana na południe (idealny kierunek to 30 na wschód od południa), w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 390, wytworzy rocznie ok. 10.413 kWh, a dziennie średnio 28 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 267 kWh, a największa w czerwcu 1.302 kWh.


Może Cię zainteresować