Przejdź do treści

Dofinansowania do montażu pomp ciepła w Łodzi

W Łodzi można składać wnioski o przyznanie dotacji do wymiany pieca na paliwo stałe i zastąpienie go m. in. pompą ciepła.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlega trwałe wyłączenie źródła ciepła na paliwo stałe i montaż m. in. pompy ciepła do centralnego ogrzewania.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi 90% poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

  • 9.000 zł na jeden lokal,
  • 50.000 zł na budynek wielorodzinny.

Koszty kwalifikowane

Dotacja w Łodzi obejmuje koszty kwalifikowane, takie jak:

  • zakup i montaż pompy ciepła wraz z elementami stanowiącymi wyposażenie,
  • koszty demontażu i utylizacji źródeł ciepła na paliwo stałe.

Do kiedy można składać wnioski

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 2 stycznia do 28 czerwca 2024 r.

Wysokość środków przeznaczonych na dotację w 2024 r. wynosi 3 miliony zł.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Łodzi?

W Łodzi, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW wytworzy rocznie średnio 10.632 kWh w ciągu roku:

produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej Łódź
Produkcja energii z instalacji PV w Łodzi. Źródło: PVGIS

Instalacja fotowoltaiczna 10 kW w Łodzi, skierowana na południe, w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 350, wytworzy rocznie ok. 10.632 kWh, a dziennie średnio 29 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 319 kWh, a w czerwcu największa 1.306 kWh.


Może Cię zainteresować