Przejdź do treści

Dofinansowania do montażu pomp ciepła w Pruszkowie

W Pruszkowie przyjmowane są wnioski o dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, związanych w wymianą źródeł ogrzewania na terenie Pruszkowa. W ramach programu dofinansowań można uzyskać dofinansowanie do montażu m. in. pompy ciepła.

Co podlega dofinansowaniu

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca lub paleniska węglowego na pompę ciepła, lub palenisko gazowe, olejowe, opalane biomasą elektryczne lub ogrzewanie z sieci ciepłowniczej, albo zastąpienie kotła gazowego, olejowego lub opalanego biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieców na węgiel lub ekogroszek).

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dotacje dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą stanowią pomoc de minimis.

Wysokość dofinansowania

W przypadku wymiany źródła ogrzewania na pompę ciepła, wysokość dofinansowania wynosi 12.000 zł.

Warunki uzyskania dotacji w Pruszkowie

Dofinansowanie przysługuje tylko i wyłącznie na zakup nowej pompy ciepła, piec węglowy musi ulec trwałej likwidacji, wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie tylko jeden raz na jeden lokal mieszkalny.

Wniosek o przyznanie dotacji rozpatruje prezydent Pruszkowa, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  • spełnienie warunków formalnych wniosku,
  • zakładany efekt ekologiczny,
  • celowość, racjonalność i efektywność wykorzystania środków publicznych.

Do kiedy można składać wnioski

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane są do 30 kwietnia 2023 roku w urzędzie miasta w Pruszkowie.

Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych miasta Pruszków w danym roku budżetowym.

fotowoltaika Pruszków


Może Cię zainteresować