Przejdź do treści

Dofinansowania do odnawialnych źródeł energii w Sopocie

W Sopocie można uzyskać dofinansowania do montażu instalacji odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

Wysokość dofinansowania jest różna w zależności od zastosowanego źródła energii:

– kolektory słoneczne – dotacja w wysokości 500 zł do każdego 1m kw. powierzchni czynnej kolektora, jednak nie więcej niż 3000 zł na jeden budynek jednorodzinny i 10 000 zł na jeden budynek wielorodzinny,

– panele fotowoltaiczne – dotacja w wysokości 1000 zł do każdego 1 kWp mocy znamionowej, jednak nie więcej niż 5000 zł na jeden budynek jednorodzinny i 15 000 zł dla pozostałych budynków,

– pompy ciepła – dotacja w kwocie 600 zł do każdego 1 kW mocy grzewczej, lecz nie więcej niż 5000 zł na jedno źródło.

Dotacje są realizowane z budżetu gminy. Więcej informacji można znaleźć na stronie urzędu miasta w Sopocie.