Przejdź do treści

Dofinansowania do OZE dla firm na Dolnym Śląsku

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027. Projekt jest adresowany do małych i średnich przedsiębiorstw i jest przeznaczony na inwestycje w OZE oraz poprawę efektywności energetycznej.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowania są przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw na inwestycje w zakresie modernizacji energetycznej i/lub gospodarki obiegu zamkniętego i innych inwestycji ograniczających wpływ przedsiębiorstwa na środowisko.

W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie do modernizacji energetycznej w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej firm, np. instalacje OZE wraz z magazynem energii.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

O dotacje mogą się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, realizujące projekt na obszarze regionu wałbrzyskiego, powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, miasto Wałbrzych, ząbkowicki.

Wysokość dofinansowania

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 200 tys. zł, a maksymalna wartość wynosi 15 mln zł.

Kiedy można składać wnioski

Nabór prowadzony jest do 7 marca 2024 r.


Może Cię zainteresować