Przejdź do treści

Dofinansowania do OZE w gminie Odolanów

W gminie Odolanów prowadzony jest nabór ankiet do projektu dofinansowań do instalacji odnawialnych źródeł energii. Gmina planuje pozyskać dofinansowanie do projektu o wartości 24 mln zł.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowania mają być przeznaczone na:

  • zakup i montaż magazynu energii do magazynowania energii elektrycznej pochodzącej z już istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii,
  • zakup i montaż pompy ciepła powietrze-woda, powietrze-powietrze, oraz gruntowej przeznaczonej do współpracy z istniejącą instalacją fotowoltaiczną.

Pompy ciepła będą realizowane jedynie, jeśli nie zostanie wyczerpana alokacja.

Zobacz poradnik o tym, jak wybrać magazyn energii do domu.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Ankiety mogą składać właściciele lub użytkownicy budynków mieszkalnych na terenie gminy Odolanów. Instalacje nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej.

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania może wynieść 90% wartości inwestycji netto.

Szacunkowy koszt instalacji oraz wysokość dotacji będą zależały od zamontowanej instalacji oraz miejsca lokalizacji i będą określone w umowie pomiędzy gminą a uczestnikiem projektu.

Koszty kwalifikowane

Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

Kiedy można składać wnioski

Ankiety uczestnictwa w gminie Odolanów można składać od 22 stycznia do 26 stycznia 2024 r.

Projekt w gminie Odolanów będzie realizowany jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach działania Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.

Zobacz poradnik o tym, jak wybrać magazyn energii do domu.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Odolanowie?

W gminie Odolanów, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW wytworzy rocznie średnio 10.754 kWh w ciągu roku:

produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej Odolanów
Produkcja energii z instalacji PV w Odolanowie. Źródło: PVGIS

Instalacja fotowoltaiczna 10 kW w Odolanowie, skierowana na południe, w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 400, wytworzy rocznie ok. 10.754 kWh, a dziennie średnio 29 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 344 kWh, a w czerwcu największa 1.1295 kWh.


Może Cię zainteresować