Przejdź do treści

Dofinansowania do OZE w Grybowie

W Grybowie prowadzony jest nabór wniosków o dotacje do montażu odnawialnych źródeł energii.

Celem dofinansowania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Grybów oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowania są przeznaczone na:

  • montaż fotowoltaiki,
  • montaż pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej oraz do centralnego ogrzewania i opcjonalnie do ciepłej wody użytkowej,
  • montaż kolektorów słonecznych.

Zobacz poradnik, jak dobrze wybrać pompę ciepła, jakie są rodzaje pomp, jaki generują hałas, gdzie najlepiej zamontować i wiele więcej.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Wnioski o dotacje do montażu OZE mogą składać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego oraz najemcy mieszkań komunalnych.

Dofinansowanie nie dotyczy budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza za wyjątkiem budynków, w których nie więcej niż 20% powierzchni przeznaczono na działalność gospodarczą.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dotacji wynosi:

  • instalacja fotowoltaiczna – 1.200 zł / kW, nie więcej niż 5.000 zł
  • pompa ciepła do c.w.u. – 2.500 zł, niezależnie od mocy urządzenia
  • pompa ciepła do c.o. oraz opcjonalnie do c.w.u. – 5.000 zł
  • kolektory słoneczne – 2.500 zł, niezależnie od mocy urządzenia.

Zobacz ceny instalacji fotowoltaicznych i co ma wpływ na wycenę kosztów montażu fotowoltaiki.

Dofinansowanie od montażu OZE w gminie Grybów można łączyć z innymi programami dotacyjnymi.

Koszty kwalifikowane

Dotacja może być udzielona wyłącznie na finansowanie kosztów zakupu i montażu nowych urządzeń.

Nie podlega dofinansowaniu koszt wykonania prac projektowych, zakupu wyposażenia dodatkowego oraz koszt eksploatacji urządzenia grzewczego.

Zobacz, jaka jest opłacalność montażu fotowoltaiki i od czego zależy.

Kiedy można składać wnioski

Wnioski o dotacje do OZE w Grybowie można składać od 18 marca do 31 marca lub do wyczerpania środków w budżecie gminy.

Wnioski o przyznanie dotacji będą rozpatrywane wg kolejności wpływu, aż do wyczerpania środków w budżecie.

Zobacz przewodnik po fotowoltaice – jakie wybrać panele solarne, jak duża powinna być instalacja PV, czy warto montować magazyn energii i wiele więcej.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Grybowie?

W Grybowie, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW ma średnią wydajność rocznie 10.365 kWh w ciągu roku:

fotowoltaika produkcja Grybów
Produkcja energii z instalacji PV w Grybowie. Źródło: PVGIS

Instalacja skierowana na południe (idealny kierunek to 40 na wschód od południa), w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 390, wytworzy rocznie ok. 10.365 kWh, a dziennie średnio 28 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 403 kWh, a największa w czerwcu 1.196 kWh.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki jest rozliczana w systemie net billing.


Może Cię zainteresować