Przejdź do treści

Dofinansowania do OZE w Krakowie

W Krakowie prowadzony jest nabór wniosków do programu dotacyjnego rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze gminy miejskiej Kraków.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowanie można uzyskać do:

 • zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej,
 • zakupu i montażu magazynu energii,
 • zakupu i montażu pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej i / lub centralnego ogrzewania,
 • zakupu i montażu kolektorów słonecznych,
 • zakupu i montażu systemu zarządzania energią z instalacji fotowoltaicznej,
 • zakupu i montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Zobacz poradnik, jak wybrać magazyn energii do domu.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do budynku mieszkalnego.

Wnioskodawca musi być właścicielem, współwłaścicielem, lub użytkownikiem wieczystym domu jednorodzinnego, w którym ma być zamontowana instalacja.

Dotacja może być przyznana do części budynku mieszkalnego tylko wtedy gdy w całym budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania wynosi 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż:

 • 18.000 zł dla powietrznej pompy ciepła,
 • 33.000 zł dla gruntowej pompy ciepła,
 • 7.500 zł do montażu kolektorów słonecznych,
 • 15.000 zł do instalacji fotowoltaicznej,
 • 7.500 zł do magazynu energii,
 • 1.500 zł na system zarządzania energią,
 • 6.000 zł dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Koszty kwalifikowane

Dotacja jest udzielana wyłącznie na dofinansowanie kosztów koniecznych do realizacji zadania.

Kiedy można składać wnioski

Wnioski o dotacje do OZE w Krakowie można składać do 9 lutego 2024 r.

Analiza wniosków następuje w kolejności wpływu do urzędu miasta Krakowa. Dotacja może być udzielona tylko po rozpatrzeniu kompletnego wniosku o udzielenie dotacji.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Krakowie?

W Krakowie, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW wytworzy rocznie średnio 10.653 kWh w ciągu roku:

produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej Kraków
Produkcja energii z instalacji PV w Krakowie. Źródło: PVGIS

Instalacja skierowana na południe (idealny kierunek to 10 na wschód od południa), w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 390, wytworzy rocznie ok. 10.653 kWh, a dziennie średnio 30 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 401 kWh, a największa w maju 1.288 kWh.

Zobacz, jaka jest opłacalność montażu fotowoltaiki i co zrobić aby była jak najwyższa.


Może Cię zainteresować