Przejdź do treści

Dofinansowania do pomp ciepła w gminie Rogóźno

W gminie Rogóźno, woj. kujawsko-pomorskie, odbywa się nabór wniosków do programu wymiany pieców.

Można uzyskać dofinansowanie na wymianę urządzenia grzewczego opalanego paliwem stałym na m. in. pompę ciepła. Dotacja obejmuje demontaż starego źródła ogrzewania oraz zakup i montaż pompy ciepła.

Dopuszcza się montaż pompy ciepła w obiekcie budowlanym innym niż budynek lub lokal mieszkalny pod warunkiem, że urządzenie będzie służyło wyłącznie celom mieszkanowym.

Celem programu jest zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych.

Wnioski mogą składać właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Rogóźno. Jeżeli nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela, wnioskodawca powinien dostarczyć zgodę pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.

Wysokość dofinansowania do montażu pompy ciepła wyniesie maksymalnie 50% kosztów, nie więcej niż 2.500 zł. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków finansowych. Wnioski są rozpatrywane wg kolejności wpływu.


Może Cię zainteresować