Przejdź do treści

Dofinansowania do pomp ciepła w Wodzisławiu Śląskim

W Wodzisławiu Śląskim prowadzony jest nabór wniosków o dotacje do montażu pomp ciepła.

Wnioski będą przyjmowane w ramach programu grantowego przeznaczonego dla mieszkańców i gmin Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegać będzie zakup i montaż powietrznej lub gruntowej pompy ciepła przeznaczonej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lub samego centralnego ogrzewania.

Zobacz poradnik, jak dobrze wybrać pompę ciepła, jakie są rodzaje pomp, jaki generują hałas, gdzie najlepiej zamontować i wiele więcej.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości położonej na terenie gminy Wodzisław Śląski.

Uzyskanie dotacji może nastąpić jedynie wówczas, gdy w budynku aktualnie używanym źródłem ciepła jest kocioł węglowy, który zostanie wymontowany.

Wnioskodawca będzie musiał przedstawić potwierdzenie likwidacji dotychczas eksploatowanego źródła ciepła poniżej 5-tej klasy.

Pompa ciepła zainstalowana w ramach projektu musi być używana wyłącznie na potrzeby własne gospodarstw domowych (cele socjalno-bytowe) i nie może być wykorzystywana na potrzeby działalności rolniczej oraz gospodarczej.

Grantobiorca nie może prowadzić działalności gospodarczej ani rolniczej w miejscu realizacji inwestycji.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dotacji w Wodzisławiu Śląskim wynosi do 100% wartości inwestycji, nie więcej niż 45.000 zł netto.

Koszty kwalifikowane

Dotacja może być udzielona wyłącznie na finansowanie kosztów zakupu i montażu nowych urządzeń.

Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym.

Kiedy można składać wnioski

Wnioski o dotacje do zakupu i montażu pomp ciepła w Wodzisławiu Śląskim można składać od 8 kwietnia do 8 maja br.

Wnioski będą podlegały ocenie punktowej, na podstawie której powstanie lista podstawowa:

  • istniejące źródło ciepła do 3 klasy – 2 pkt,
  • istniejące źródło ciepła do 4 klasy – 1 pkt,
  • istniejące źródło ciepła do 5 klasy – 0 pkt.

O kolejności na liście, decydować będzie liczba przyznanych punktów. W przypadku takiej samej liczby punktów, decydować będzie kolejność wpływu wniosku.

Liczba grantów na montaż pomp ciepła w Wodzisławiu Śląskim wynosi 44 szt.

dofinansowania do pomp ciepła w Wodzisławiu Śląskim

Może Cię zainteresować