Przejdź do treści

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz magazynów energii w gminie Blachownia

W gminie Blachownia prowadzony jest nabór ankiet w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach programu “Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne”.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowania mają być przeznaczone na:

  • zakup i montaż magazynu energii do magazynowania energii elektrycznej pochodzącej z już istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii,
  • zakup i montaż pompy ciepła.

Zobacz poradnik o tym, jak wybrać magazyn energii do domu.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Ankiety mogą składać właściciele lub użytkownicy budynków mieszkalnych na terenie gminy Blachownia. Instalacje nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej.

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania może wynieść 90% wartości inwestycji netto.

Szacunkowy koszt instalacji oraz wartość udziału wnioskodawcy będzie określony w umowie organizacyjno-finansowej podpisywanej przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Koszty kwalifikowane

Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

Kiedy można składać wnioski

Ankiety w gminie Blachownia można składać od 19 stycznia do 2 lutego 2024 r.

Projekt w gminie Blachownia będzie realizowany jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach działania Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.

Zobacz poradnik o tym, jak wybrać magazyn energii do domu.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Blachowni?

W gminie Blachownia, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW wytworzy rocznie średnio 10.598 kWh w ciągu roku:

produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej Blachownia
Produkcja energii z instalacji PV w Blachowni. Źródło: PVGIS

Instalacja fotowoltaiczna 10 kW w Blachowni, skierowana na południe, w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 350, wytworzy rocznie ok. 10.598 kWh, a dziennie średnio 29 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 354 kWh, a w lipcu największa 1.284 kWh.


Może Cię zainteresować