Przejdź do treści

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w Gdyni

W Gdyni można uzyskać dofinansowanie do wymiany źródła ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowanie może być przeznaczone na likwidację źródła ciepła na paliwo stałe (opalanego węglem lub koksem) i zastąpienie m. in. przez OZE:

Warunkiem ubiegania się o dotację jest zgłoszenie likwidowanego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zobacz, jaka jest opłacalność montażu fotowoltaiki.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Dotacja przysługuje podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności:

  • osobom fizycznym,
  • wspólnotom mieszkaniowym,
  • osobom prawnym,
  • przedsiębiorcom.

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż:

  • 6.000 zł w przypadku wymiany na pompę ciepła,
  • 8.000 zł w przypadku wymiany na pompę ciepła wraz z instalacją PV.

Koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń nowego źródła ciepła oraz instalacji.

Kiedy można składać wnioski

Wnioski można składać do 1 września 2024 r i dotyczą inwestycji planowanych w roku 2025. Wnioski rozpatrywane są wg kolejności wpływu oraz w ramach zaplanowanych środków w budżecie Gdyni.

W 2023 r. przyznano w Gdyni 179 dotacji, z czego 132 dotyczyły montażu odnawialnego źródła energii. Najczęściej wybieranymi inwestycjami były mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Gdyni?

W Gdyni, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW wytworzy rocznie średnio 10.375 kWh w ciągu roku:

fotowoltaika produkcja Gdynia
Produkcja energii z instalacji PV w Gdyni. Źródło: PVGIS

Instalacja skierowana na południe (idealny kierunek to 10 na wschód od południa), w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 410, wytworzy rocznie ok. 10.375 kWh, a dziennie średnio 28 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 246 kWh, a największa w maju 1.366 kWh.


Może Cię zainteresować