Przejdź do treści

Dotacje do fotowoltaiki w gminie Filipów

Gmina Filipów, woj. podlaskie, organizuje nabór wniosków o dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii. Wnioski są zbierane w ramach projektu pod nazwą “Instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne na domach mieszkalnych na terenie gminy Filipów”.

W ramach projektu grantobiorcy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 65% wartości inwestycji. Maksymalne koszty kwalifikowane mogą wynieść:

  • 6.280 zł / kWp – w przypadku instalacji fotowoltaicznej; moc instalacji nie może przekroczyć 5 kWp,
  • 17.000 zł – w przypadku instalacji kolektorów słonecznych dla 1 – 3 osób,
  • 20.000 zł – dla instalacji kolektorów słonecznych w gospodarstwie liczącym 4 – 5 osób,
  • 24.000 zł – dla instalacji kolektorów słonecznych w gospodarstwie liczącym powyżej 6 osób.

Projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Termin składania wniosków upływa 7 grudnia 2022 roku. Termin zakończenia realizacji projektu musi odbyć się nie później niż 31 maja 2023 r. Więcej informacji na stronie www gminy Filipów.