Przejdź do treści

Dotacje do fotowoltaiki w gminie ŚwiecieW gminie Świecie można składać wnioski o udzielenie dofinansowania do montażu instalacji fotowoltaicznych. Celem dofinansowania jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego realizowane w budynkach i lokalach mieszkalnych.

Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlega zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznych.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Dotacja może być przyznana:

  • osobom fizycznym,
  • wspólnotom mieszkaniowym,
  • osobom prawnym,
  • przedsiębiorcom,
  • spółdzielniom mieszkaniowym.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi:

  • dla budynków jednorodzinnych – 500 zł / kW zainstalowanej mocy, nie więcej niż 4 500 zł,
  • w przypadku budynków wielorodzinnych o 3 lokalach mieszkalnych – 5 000 zł,
  • dla budynków wielorodzinnych powyżej 3 lokali mieszkalnych – 5 000 zł i 500 zł do każdego następnego lokalu mieszkalnego tego budynku.

Koszty kwalifikowane

Koszty i wydatki poniesione na zakup urządzeń i materiałów są kosztami kwalifikowanymi wyłącznie, kiedy dotyczą urządzeń i materiałów nowych, wykonanych fabrycznie i zamontowanych po raz pierwszy, oraz spełniających odpowiednie normy i posiadających dopuszczenie do użytkowania na terenie RP.

Gwarancje na panele fotowoltaiczne.

Do kiedy można składać wnioski

Dotacje są przyznawane według kolejności złożonych wniosków, do wysokości środków finansowych zaplanowanych w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. Wnioski, które nie zostaną załatwione w danym roku budżetowym z powodu wyczerpania się środków finansowych, będą rozpatrzone w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.


Może Cię zainteresować