Przejdź do treści

Dotacje do instalacji fotowoltaicznych w Wadowicach

W Wadowicach odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych. Dotacje będą pochodzić z budżetu gminy Wadowice.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowania mają być przeznaczone na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.

Dotacja przysługuje tylko dla konkretnego budynku i udzielana jest jednorazowo.

Zobacz, jaka jest opłacalność montażu fotowoltaiki.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Wadowice.

Budynek, którego dotyczy inwestycja musi być ogrzewany wysokosprawnym i ekologicznym źródłem ciepła.

Nieruchomość którego dotyczy inwestycja nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

W momencie, gdy na terenie gminy Wadowice powstanie wirtualna elektrownia nadzorowana przez gminę, wnioskodawca zobowiąże się do włączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej w jej strukturę.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi 1.500 zł / kW, jednak nie więcej niż 6.000 zł.

Kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.

Koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikowane obejmują koszty, na podstawie których ustalana jest wysokość dofinansowania inwestycji, tj. zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Kiedy można składać wnioski

Nabór wniosków rozpocznie się w poniedziałek, 4 marca 2024 r. o godz. 7.00 i potrwa do wyczerpania miejsc na liście podstawowej (15 miejsc) oraz rezerwowej (5 miejsc).

Dotacje będą przyznawane do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy Wadowice. Kolejność przyznawania dofinansowań następować będzie według daty wpływu wniosków.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Wadowicach?

W Wadowicach, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW ma średnią wydajność rocznie 10.219 kWh:

fotowoltaika produkcja Wadowice
Produkcja energii z instalacji PV w Wadowicach. Źródło: PVGIS

Instalacja skierowana na południe (idealny kierunek to 140 na wschód od południa), w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 380, wytworzy rocznie ok. 10.219 kWh, a dziennie średnio 28 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 361 kWh, a największa w lipcu 1.258 kWh.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki jest rozliczana w systemie net billing.


Może Cię zainteresować