Przejdź do treści

Dotacje do kolektorów słonecznych i pomp ciepła w Białymstoku

W Białymstoku prowadzony jest nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska w programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Białegostoku.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowanie można uzyskać do zakupu i montażu kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Dotacje do montażu pomp ciepła wymagają zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne.

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania wynosi 90% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 10.000 zł.

Koszty kwalifikowane

Okres kwalifikowalności kosztów obejmuje czas od 1 stycznia do 31 października 2024 r, z tym że przedsięwzięcia zakończone przed podpisaniem umowy nie podlegają dofinansowaniu.

Kiedy można składać wnioski

Wnioski o dotacje do kolektorów słonecznych i pomp ciepła należy składać w terminie od 5 lutego do 5 kwietnia 2024 r.

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie miasta na dotacje do zadań z zakresu ochrony środowiska wynosi 500 tys. zł.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Białymstoku?

W Białymstoku, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW wytworzy rocznie średnio 10.156 kWh w ciągu roku:

fotowoltaika Białystok produkcja
Produkcja energii z instalacji PV w Białymstoku. Źródło: PVGIS

Instalacja skierowana na południe (idealny kierunek to 20 na wschód od południa), w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 390, wytworzy rocznie ok. 10.156 kWh, a dziennie średnio 28 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 212 kWh, a największa w czerwcu 1.330 kWh.


Może Cię zainteresować