Przejdź do treści

Dotacje do kolektorów słonecznych w Gdańsku

W Gdańsku można uzyskać dofinansowanie do zakupu i montażu kolektorów słonecznych.

O uzyskanie dotacji mogą się ubiegać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorcy.

Wysokość dofinansowania wynosi:

  • 50% kosztów, nie więcej niż 2.000 zł dla osób fizycznych oraz prawnych,
  • 50% kosztów, nie więcej niż 10.000 zł dla wspólnot mieszkaniowych,
  • 50% kosztów, nie więcej niż 20.000 zł dla spółdzielni mieszkaniowych.

Wnioski są rozpatrywane w kolejności wpływu i są przyjmowane przez cały rok do wyczerpania środków zareserwowanych w budżecie.

Wsparcie można uzyskać na wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym złożono wniosek o dotację jak również w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

Więcej informacji na stronie urzędu miasta Gdańsk.