Przejdź do treści

Dotacje do magazynów energii w Ciechanowie

W Ciechanowie prowadzony jest nabór ankiet od osób zainteresowanych udziałem w projekcie dofinansowań do magazynów energii. Na podstawie informacji zebranych z ankiet, miasto Ciechanów zamierza ubiegać się o środki unijne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowanie może być być przeznaczone do zakupu magazynu energii do istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Pod adresem wymienionym we wniosku musi funkcjonować instalacja fotowoltaiczna. Pojemność magazynu energii nie może przekraczać 1,5 krotności mocy instalacji PV.

Zamontowany akumulator przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będzie własność gminy miejskiej Ciechanów i przez ten czas zostanie użyczony do bezpłatnego użytkowania właścicielowi posesji. Po pięciu latach bateria stanie się własnością właściciela posesji.

Zobacz poradnik o magazynach energii: ceny, opłacalność, zasady doboru i wiele więcej.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Dofinansowanie przeznaczone jest dla osób fizycznych zameldowanych na terenie Ciechanowa. Uczestnik projektu nie może posiadać zaległości finansowych wobec gminy miejskiej Ciechanów.

Na terenie posesji nie może być prowadzona, ani zarejestrowana działalność gospodarcza.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie może wynieść 85% kosztów zakupu i montażu magazynu energii.

Koszty kwalifikowane

Kiedy można składać wnioski

Wnioski można składać od 20 lutego do 11 marca 2024 r.

Projekt będzie realizowany jedynie, jeśli Ciechanów uzyska dotację z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Ciechanowie?

W Ciechanowie, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW wytworzy rocznie średnio 10.411 kWh w ciągu roku:

fotowoltaika produkcja Ciechanów
Produkcja energii z instalacji PV w Ciechanowie. Źródło: PVGIS

Instalacja skierowana na południe (idealny kierunek to 20 na wschód od południa), w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 390, wytworzy rocznie ok. 10.411 kWh, a dziennie średnio 29 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 244 kWh, a największa w czerwcu 1.354 kWh.


Może Cię zainteresować