Przejdź do treści

Dotacje do magazynów energii w gminie Dwikozy

W gminie Dwikozy prowadzony jest nabór ankiet do projektu dofinansowań do instalacji odnawialnych źródeł energii. Gmina planuje pozyskać dofinansowanie w ramach projektu parasolowego “Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne”.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowania mają być przeznaczone na:

  • zakup i montaż magazynu energii do magazynowania energii elektrycznej pochodzącej z już istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii,
  • zakup i montaż pompy ciepła przeznaczonej do współpracy z istniejącą instalacją fotowoltaiczną.

Zobacz poradnik o tym, jak wybrać magazyn energii do domu.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Udział w projekcie mogą wziąć właściciele domów jednorodzinnych znajdujących się na terenie gminy Dwikozy.

Wnioskodawca musi być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym budynku jednorodzinnego, w którym będzie montowana instalacja.

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się do projektu poprzez podpisanie umowy użyczenia nieruchomości pomiędzy właścicielem a gminą na potrzeby realizacji projektu.

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania może wynieść 90% wartości inwestycji netto.

Szacunkowy koszt instalacji oraz wartość udziału wnioskodawcy będzie określony w umowie organizacyjno-finansowej podpisywanej przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Koszty kwalifikowane

Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

Kiedy można składać wnioski

Ankiety uczestnictwa w gminie Dwikozy można składać do 29 stycznia 2024 r.

Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach działania Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Dwikozach?

W gminie Dwikozy, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW wytworzy rocznie średnio 10.872 kWh w ciągu roku:

produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej Dwikozy
Produkcja energii z instalacji PV w Dwikozach. Źródło: PVGIS

Instalacja skierowana na południe, w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 390, wytworzy rocznie ok. 10.872 kWh, a dziennie średnio 29 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 343 kWh, a w lipcu największa 1.320 kWh.


Może Cię zainteresować