Przejdź do treści

Dotacje do magazynów energii w gminie Poczesna

W gminie Poczesna prowadzony jest nabór ankiet do projektu dofinansowań do instalacji odnawialnych źródeł energii. Nabór jest realizowany w ramach programu “Dostawa i montaż magazynów energii dla mieszkańców gminy Poczesna”, oraz równolegle odbywa się nabór do projektu Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne realizowanego w ramach Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowania mają być przeznaczone na:

  • zakup i montaż magazynu energii do magazynowania energii elektrycznej pochodzącej z już istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii,
  • zakup i montaż pompy ciepła przeznaczonej do współpracy z istniejącą instalacją fotowoltaiczną.

Zobacz poradnik o tym, jak wybrać magazyn energii do domu.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Udział w projekcie mogą wziąć właściciele domów jednorodzinnych znajdujących się na terenie gminy Poczesna.

Wnioskodawca musi być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym budynku jednorodzinnego, w którym będzie montowana instalacja.

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się do projektu poprzez podpisanie umowy użyczenia nieruchomości pomiędzy właścicielem a gminą na potrzeby realizacji projektu.

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania może wynieść 90% wartości inwestycji netto.

Szacunkowy koszt instalacji oraz wartość udziału wnioskodawcy będzie określony w umowie organizacyjno-finansowej podpisywanej przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Koszty kwalifikowane

Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

Kiedy można składać wnioski

Ankiety uczestnictwa w gminie Poczesna można składać od 29 stycznia 2024 r.

Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach działania Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Poczesnej?

W gminie Poczesna, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW wytworzy rocznie średnio 10.652 kWh w ciągu roku:

produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej Poczesna
Produkcja energii z instalacji PV w Poczesna. Źródło: PVGIS

Instalacja skierowana na południe, w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 390, wytworzy rocznie ok. 10.652 kWh, a dziennie średnio 29 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 346 kWh, a w lipcu największa 1.297 kWh.


Może Cię zainteresować