Przejdź do treści

Dotacje do magazynów energii w Szczucinie

W gminie Szczucin prowadzony jest nabór ankiet od osób zainteresowanych udziałem w projekcie dofinansowań do zakupu i montażu magazynu energii. Na podstawie informacji zebranych z ankiet, gmina Szczucin planuje ubiegać się o środki unijne w ramach programu Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, typ projektu A. Magazyny energii.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowanie może być być przeznaczone do zakupu magazynu energii lub magazyny ciepła do istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Pod adresem wymienionym we wniosku o dofinansowanie musi funkcjonować instalacja fotowoltaiczna.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Dofinansowanie przeznaczone jest dla osób fizycznych, będących właścicielami domów jednorodzinnych posiadających instalację fotowoltaiczną na terenie gminy Szczucin.

Uczestnik projektu nie może posiadać zaległości finansowych wobec gminy.

Na terenie posesji nie może być prowadzona, ani zarejestrowana działalność gospodarcza.

magazyn energii przewodnik

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie może wynieść 85% kosztów zakupu i montażu magazynu energii.

Koszty kwalifikowane

Kiedy można składać wnioski

Gmina Szczucin zachęca mieszkańców do składania ankiet w programie dofinansowań do magazynów energii. Deklaracje zbierane są w urzędzie gminy Szczucin, ul. Wolności 3. Złożenie ankiety nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, lecz służy określeniu liczby zainteresowanych!

Termin składania ankiet trwa do 10 maja 2024 r.

Projekt będzie realizowany jedynie, jeśli gmina Lipinki uzyska dotację z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027.


Może Cię zainteresować