Przejdź do treści

Dotacje do montażu instalacji fotowoltaicznych dla przedsiębiorców w województwie śląskim

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będzie prowadził nabór wniosków do programu “50 kW na start”, w ramach którego, przedsiębiorcy z województwa śląskiego będą mogli otrzymać dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznej.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowania są przeznaczone na zakup i montaż nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW. Koszt całkowity inwestycji nie może przekroczyć 350.000 zł.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Program przeznaczony jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie jest udzielane w dwóch wariantach.

  1. W formie pożyczki i dotacji – pożyczka w wysokości do 70% udzielonego dofinansowania, dotacja do 30% udzielonego dofinansowania. Warunkiem udzielenia przez WFOŚiGW dofinansowania w wysokości 30% jest zaciągnięcie pożyczki.
  2. W formie dotacji w wysokości do 15% kosztów kwalifikowanych.

Zobacz ceny instalacji fotowoltaicznych i jakie elementy wpływają na cenę.

Koszty kwalifikowane

Projekt, montaż, dostawa materiałów i urządzeń, montaż i uruchomienie instalacji.

Koszty niekwalifikowane to m. in.:

  • zakup gruntu pod realizację inwestycji,
  • ogrodzenie terenu,
  • budowa dróg dojazdowych,
  • wynagrodzenie pracowników zatrudnionych przez wnioskodawcę,
  • opracowanie dokumentacji projektowej / technicznej stanowiącej element realizowanej inwestycji.

Podatek VAT uznawany jest za koszt kwalifikowany, jeżeli beneficjent nie ma możliwości jego odliczenia.

Kiedy można składać wnioski

Nabór wniosków będzie prowadzony od 15 kwietnia 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. lub do wyczerpania środków.

Budżet przeznaczony na dotacje wynosi 5.000.000 zł. Budżet przeznaczony na pożyczki nie ma ograniczeń.

Zobacz, jaka jest opłacalność montażu fotowoltaiki i od czego zależy.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Katowicach?

W Katowicach, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW ma średnią wydajność rocznie 10.578 kWh w ciągu roku:

wykres fotowoltaiki 10 kW Katowice
Wykres fotowoltaiki 10 kW w Katowicach. Źródło: PVGIS

Instalacja fotowoltaiczna osiąga maksymalną produkcję, gdy kierunek paneli fotowoltaicznych jest południowy (idealny kierunek to 40 na wschód od południa), a kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych wynosi 390.

Fotowoltaika 10 kW ile wyprodukuje dziennie w Katowicach? Dzienna średnia produkcja wynosi 29 kWh. W grudniu jest najmniejsza produkcja 12 kWh dziennie, a największa w lipcu 41 kWh dziennie.


Może Cię zainteresować