Przejdź do treści

Dotacje do montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych w gminie Bełchatów

W gminie Bełchatów odbędzie się nabór wniosków do programu gminnych dofinansowań do montażu urządzeń ograniczających emisję położonych na terenie gminy Bełchatów. W ramach programu można uzyskać dotację m. in. do instalacji OZE: instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają m. in. instalacje odnawialnych źródeł energii:

  • mikroinstalacje fotowoltaiczne,
  • pompy ciepła do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • kolektory słoneczne.

Zobacz jakie są zasady rozliczania w net-billing oraz przykłady instalacji i opłacalność w net-billing.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe i przedsiębiorcy.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi 50% wartości inwestycji, nie więcej niż:

  • instalacja PV – 14.000 zł na montaż nowej instalacji oraz 10.000 zł na rozbudowę istniejącej mikroinstalacji,
  • pompa ciepła powietrze / woda – 10.000 zł lub 15.000 zł, w zależności od klasy energetycznej pompy,
  • pompa ciepła powietrze / powietrze – 6.000 zł lub 10.000 zł, w zależności od klasy energetycznej pompy,
  • gruntowa pompa ciepła – 16.000 zł,
  • kolektory słoneczne – 6.000 zł.

Koszty kwalifikowane

Dofinansowanie w Bełchatowie może być przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu, montażu urządzeń wraz z osprzętem.

Do kiedy można składać wnioski

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 16 stycznia 2024 r. i będzie prowadzony do 30 czerwca 2024 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Bełchatowie?

W Bełchatowie, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW wytworzy rocznie średnio 10.531 kWh w ciągu roku:

produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej Bełchatów
Produkcja energii z instalacji PV w Bełchatowie. Źródło: PVGIS

Instalacja fotowoltaiczna 10 kW w Bełchatowie, skierowana na południe, w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 350, wytworzy rocznie ok. 10.531 kWh, a dziennie średnio 29 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 319 kWh, a w lipcu największa 1.264 kWh.


Może Cię zainteresować