Przejdź do treści

Dotacje do montażu instalacji OZE w Redzie

W Redzie można składać wnioski o przyznanie dofinansowania do wymiany starego pieca na paliwo stałe i zastąpienie go m. in. pompą ciepła lub kolektorami słonecznymi.

Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlega wymiana starego kotła na paliwo stałe węgiel, drewno, pelet, ekogroszek, itp.) na: sieć c.o., sieć gazową, odnawialne źródła energii (OZE), ogrzewanie olejowe lub ogrzewanie elektryczne. Data zakończenia modernizacji systemu ogrzewania musi odbyć się najpóźniej 10 grudnia 2023 roku.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne, właściciele / współwłaściciele / użykownicy wieczyści domów jednorodzinnych, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej ( w tym działalności rolniczej).

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów, nie więcej niż 5.000 zł.

Koszty kwalifikowane

Dotacja do wymiany źródła ciepła na OZE (pompa ciepła lub kolektory słoneczne), obejmuje dofinansowanie kosztów takich jak:

  • koszt zakupu/montażu urządzenia grzewczego z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem,
  • koszt zakupu grzejników,
  • koszt zakupu zaworów i głowic termostatycznych,
  • koszt wykonania / dostosowania instalacji c.o lub instalacji c.o. i c.w.u. do nowego źródła ciepła, w tym koszt montażu/wymiany grzejników, koszt montażu/wymiany zaworów i głowic termostatycznych,
  • koszty zakupu/montażu materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania (w tym kolektorów słonecznych), wykonanie równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczej,
  • koszty zakupu/montażu materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych i pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej).

Do kiedy można składać wnioski

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski należy składać w urzędzie miasta w Redzie.

Reda z zieloną perspektywą


Może Cię zainteresować