Przejdź do treści

Dotacje do montażu magazynów energii w Głogowie

W gminie miejskiej Głogów prowadzony jest nabór ankiet od osób zainteresowanych udziałem w projekcie dofinansowań do zakupu i montażu magazynu energii. Na podstawie informacji zebranych z ankiet, Głogów planuje ubiegać się o środki unijne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska – Działanie 02.04 Innowacje w OZE.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowanie może być być przeznaczone do zakupu magazynu energii do istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Pod adresem wymienionym we wniosku musi funkcjonować instalacja fotowoltaiczna.

Energia magazynowana w baterii może być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców. Nie ma możliwości montażu magazynu energii w budynku mieszkalnym, w którym fizycznie prowadzona jest działalność gospodarcza.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Dofinansowanie przeznaczone jest dla osób fizycznych, będących właścicielami domów jednorodzinnych posiadających instalację fotowoltaiczną na terenie gminy miasta Głogów.

Uczestnik projektu nie może posiadać zaległości finansowych wobec gminy.

Z udziału w projekcie wykluczona jest działalność gospodarcza oraz rolnicza.

magazyn energii przewodnik

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie może wynieść 70% kosztów zakupu i montażu magazynu energii netto.

Koszty kwalifikowane

Kiedy można składać wnioski

Głogów zachęca mieszkańców do składania ankiet w programie dofinansowań do magazynów energii. Deklaracje zbierane są w urzędzie miejskim w Głogowie, ul. Rynek 10, pokój 18, lub w biurze obsługi mieszkańca w galerii Glogovia, lub elektronicznie na e-mail: grantyOZE@glogow.um.gov.pl. Złożenie ankiety nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, lecz służy określeniu liczby zainteresowanych.

Termin składania ankiet trwa do 14 czerwca 2024 r.

Projekt będzie realizowany jedynie, jeśli gmina miasto Głogów uzyska dotację.

Pojemność magazynu energii a poziom autokonsumpcji

Im większa jest pojemność magazynu energii, tym większy jest poziom autokonsumpcji, czyli zużycia energii w domu, bez odsprzedaży jej do sieci (po bardzo niskich cenach) – jest to oczywista zależność. Jednak, czy zakup baterii o bardzo dużej pojemności ma bardzo duże znaczenie?

Poniżej wykres przedstawiający wzrost autokonsumpcji w zależności od pojemności baterii dla domu o rocznym zużyciu prądu 5.000 kWh oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW.

pojemność magazynu energii a autokonsumpcja
Autokonsumpcja o pojemność baterii

Jak widać, od pewnej wielkości baterii – ok. 8 kWh – wzrost bezpośredniego zużycia energii już niewielki. Warto wziąć to pod uwagę decydując się na konkretną pojemność.

Na wykresie pasek niebieski to zużycie bezpośrednie bez baterii, a czerwony to gromadzenie prądu w magazynie energii.

Obliczenia wykonano na podstawie danych opracowanych przez niemiecką uczelnię HTW.


Może Cię zainteresować