Przejdź do treści

Dotacje do montażu magazynów energii w Myślenicach

Aktualizacja 7 czerwca 2024 r.

W Myślenicach odbywa się nabór dodatkowy do programu dofinansowań do magazynów energii.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest udział w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 11 czerwca 2024 r. o godz. 18.00.


21 maja 2024 r.

W gminie Myślenice prowadzony jest nabór ankiet od osób zainteresowanych udziałem w projekcie dofinansowań do zakupu i montażu magazynu energii. Na podstawie informacji zebranych z ankiet, gmina Myślenice planuje ubiegać się o środki unijne w ramach programu Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, typ projektu A. Magazyny energii.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowanie może być być przeznaczone do zakupu magazynu energii do istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Pod adresem wymienionym we wniosku musi funkcjonować instalacja fotowoltaiczna.

Dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcie związane z budową lub rozbudową magazynu energii, które zostało zakończone.

Energia magazynowana w baterii może być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców. Nie ma możliwości montażu magazynu energii w budynku mieszkalnym, w którym fizycznie prowadzona jest działalność gospodarcza.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Dofinansowanie przeznaczone jest dla osób fizycznych, będących właścicielami domów jednorodzinnych posiadających instalację fotowoltaiczną na terenie gminy Myślenice.

Uczestnik projektu nie może posiadać zaległości finansowych wobec gminy.

Z udziału w projekcie wykluczona jest działalność gospodarcza oraz rolnicza.

magazyn energii przewodnik

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie może wynieść 85% kosztów zakupu i montażu magazynu energii.

Koszty kwalifikowane

Kiedy można składać wnioski

Warunkiem przystąpienia do projektu jest udział w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 21 maja o godz. 18.00 w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20. Deklaracja uczestnictwa udziału w projekcie dofinansowań musi zostać złożona do godz. 15.00 tego samego dnia lub podczas spotkania informacyjnego.

Deklarację można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, lub elektronicznie na skrzynkę epuap.

Projekt będzie realizowany jedynie, jeśli gmina Myślenice uzyska dotację z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027. Wówczas gmina ogłosi nabór wniosków dla mieszkańców, którzy potwierdzą chęć udziału w projekcie.

Pojemność magazynu energii a poziom autokonsumpcji

Im większa jest pojemność magazynu energii, tym większy jest poziom autokonsumpcji, czyli zużycia energii w domu, bez odsprzedaży jej do sieci (po bardzo niskich cenach) – jest to oczywista zależność. Jednak, czy zakup baterii o bardzo dużej pojemności ma bardzo duże znaczenie?

Poniżej wykres przedstawiający wzrost autokonsumpcji w zależności od pojemności baterii dla domu o rocznym zużyciu prądu 5.000 kWh oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW.

pojemność magazynu energii a autokonsumpcja
Autokonsumpcja o pojemność baterii

Jak widać, od pewnej wielkości baterii – ok. 8 kWh – wzrost bezpośredniego zużycia energii już niewielki. Warto wziąć to pod uwagę decydując się na konkretną pojemność.

Na wykresie pasek niebieski to zużycie bezpośrednie bez baterii, a czerwony to gromadzenie prądu w magazynie energii.

Obliczenia wykonano na podstawie danych opracowanych przez niemiecką uczelnię HTW.


Może Cię zainteresować