Przejdź do treści

Dotacje do montażu magazynów energii w Szczawnicy

W Szczawnicy odbywa się nabór ankiet od osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji do montażu magazynu energii.

Na podstawie informacji zebranych z ankiet, gmina Szczawnica planuje ubiegać się o środki unijne w ramach programu Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, typ projektu A. Magazyny energii.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowanie może być być przeznaczone do zakupu magazynu energii do istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Pod adresem wymienionym we wniosku musi funkcjonować instalacja fotowoltaiczna.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Dofinansowanie przeznaczone jest dla osób fizycznych, będących właścicielami domów jednorodzinnych posiadających instalację fotowoltaiczną na terenie gminy Szczawnica.

Uczestnik projektu nie może posiadać zaległości finansowych wobec gminy.

Z udziału w dotacjach wykluczona jest działalność gospodarcza oraz rolnicza.

magazyn energii przewodnik

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie może wynieść 85% kosztów zakupu i montażu magazynu energii.

Koszty kwalifikowane

Kiedy można składać wnioski

Deklaracje udziału można składać do 19 lipca.

Zaplanowane są dwa spotkania z osobami zainteresowanymi uzyskaniem dofinansowania do magazynu energii: 9 lipca o godz. 17.00 w urzędzie miasta w Szczawnicy, oraz 11 lipca o godz. 17.00 w OSP Szlachtowa.

Projekt będzie realizowany jedynie, jeśli gmina Szczawnica uzyska dotację z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027. Wówczas gmina ogłosi nabór wniosków dla mieszkańców, którzy potwierdzą chęć udziału w projekcie.

Pojemność magazynu energii a poziom autokonsumpcji

Im większa jest pojemność magazynu energii, tym większy jest poziom autokonsumpcji, czyli zużycia energii w domu, bez odsprzedaży jej do sieci (po bardzo niskich cenach) – jest to oczywista zależność. Jednak, czy zakup baterii o bardzo dużej pojemności ma bardzo duże znaczenie?

Poniżej wykres przedstawiający wzrost autokonsumpcji w zależności od pojemności baterii dla domu o rocznym zużyciu prądu 5.000 kWh oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW.

pojemność magazynu energii a autokonsumpcja
Autokonsumpcja o pojemność baterii

Jak widać, od pewnej wielkości baterii – ok. 8 kWh – wzrost bezpośredniego zużycia energii już niewielki. Warto wziąć to pod uwagę decydując się na konkretną pojemność.

Na wykresie pasek niebieski to zużycie bezpośrednie bez baterii, a czerwony to gromadzenie prądu w magazynie energii.

Obliczenia wykonano na podstawie danych opracowanych przez niemiecką uczelnię HTW.


Może Cię zainteresować