Przejdź do treści

Dotacje do montażu OZE w Bielsku-Białej

W Bielsku-Białej prowadzony będzie nabór wniosków o dotacje montażu odnawialnych źródeł energii. W projekcie pod nazwą “Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic” będzie można uzyskać dofinansowanie w wysokości 85% kosztów netto.

Projekt jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowania są przeznaczone m. in. do montażu:

 • magazynu energii elektrycznej – przeznaczony do podłączenia do istniejącej instalacji fotowoltaicznej – 60 sztuk,
 • magazynu energii cieplnej – w praktyce zasobnik gorącej wody – 30 szt.,
 • pompy ciepła – 15 szt.,
 • kolektorów słonecznych wraz z magazynem energii cieplnej – 30 zestawów,
 • pompy ciepła oraz magazynu energii cieplnej – 105 zestawów,
 • kolektorów słonecznych z pompą ciepła i magazynem energii cieplnej – 15 zestawów,
 • instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła i magazynem energii elektrycznej – 180 zestawów,
 • instalacji fotowoltaicznej oraz baterii elektrycznej – 60 zestawów.

Dofinansowania będą przyznawane wg powyższego zestawienia.

Zobacz poradnik, jak dobrze wybrać pompę ciepła, jakie są rodzaje pomp, jaki generują hałas, gdzie najlepiej zamontować i wiele więcej.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne, będące właścicielami, współwłaścicielami lub osobami posiadającymi tytuł prawny do nieruchomości w domu jednorodzinnym.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych netto, nie więcej niż:

 • 25.500 zł – dla pompy ciepła,
 • 20.400 zł – na magazyn energii elektrycznej,
 • 11.900 zł – na instalację fotowoltaiczną,
 • 8.500 zł – dla kolektorów słonecznych,
 • 5.100 zł – na magazyn energii cieplnej.

Zobacz ceny instalacji fotowoltaicznych i co ma wpływ na wycenę kosztów montażu fotowoltaiki.

Koszty kwalifikowane

Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

Zobacz, jaka jest opłacalność montażu fotowoltaiki i od czego zależy.

Kiedy można składać wnioski

Wnioski o dotacje do OZE w Bielsku-Białej można składać od 1 lipca do 2 sierpnia 2024 r. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Wnioski o przyznanie dotacji będą rozpatrywane wg kolejności wpływu, aż do wyczerpania środków w budżecie.

Zobacz przewodnik po fotowoltaice – jakie wybrać panele solarne, jak duża powinna być instalacja PV, czy warto montować magazyn energii i wiele więcej.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Bielsku-Białej?

W Bielsku-Białej, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW ma średnią wydajność rocznie 10.142 kWh w ciągu roku:

fotowoltaika produkcja Bielsko-Biała
Produkcja energii z instalacji PV w Bielsku-Białej. Źródło: PVGIS

Instalacja skierowana na południe (idealny kierunek to 40 na wschód od południa), w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 390, wytworzy rocznie ok. 10.142 kWh, a dziennie 28 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 382 kWh, a największa w lipcu 1.218 kWh.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki jest rozliczana w systemie net billing.


Może Cię zainteresować