Przejdź do treści

Dotacje do montażu OZE w Dąbrowie Górniczej

W Dąbrowie Górniczej trwa nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany pieców na paliwo stałe i zastąpienie ich instalacjami odnawialnych źródeł energii. Dotację można uzyskać na zakup i montaż:

Dofinansowanie dotyczy budynków istniejących, oddanych do użytku co najmniej 5 lat przed datą złożenia wniosku o dotację.

Dofinansowanie nie obejmuje budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Wyjątek stanowią budynki pełniące funkcję mieszkaniową, w których do 20% powierzchni użytkowej przeznaczone jest pod działalność gospodarczą. O dotację mogą się ubiegać osoby fizyczne, będące właścicielami nieruchomości.

Wysokość dotacji wynosi:

  • 100% ceny zakupu kolektorów słonecznych, nie więcej niż 4.000 zł,
  • 100% ceny zakupu pompy ciepła, nie więcej niż 4.000 zł.

Wnioski będą przyjmowane do 30 września 2023 roku. O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data wpływu wniosku do urzędu miejskiego w Dąbrowie Górniczej.


Może Cię zainteresować