Przejdź do treści

Dotacje do montażu OZE w gminie Suwałki

W gminie Suwałki prowadzony jest nabór wniosków o dotacje do montażu odnawialnych źródeł energii.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowania są przeznaczone na:

  • montaż instalacji fotowoltaicznych,
  • montaż kolektorów słonecznych.

Zobacz przewodnik po fotowoltaice – jakie wybrać panele fotowoltaiczne, jak duża powinna być instalacja PV, czy warto montować magazyn energii i wiele więcej.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Wnioski o dotacje do OZE w gminie Suwałki mogą składać wyłącznie osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości, zamieszkałe na terenie gminy Suwałki. Wnioskodawcy nie mogą posiadać zaległości w zapłacie podatków wobec gminy.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów, nie więcej niż:

  • 10.000 zł brutto dla instalacji fotowoltaicznej,
  • 6.000 zł w przypadku kolektorów słonecznych.

Zobacz ceny instalacji fotowoltaicznych i co ma wpływ na wycenę kosztów montażu fotowoltaiki.

Koszty kwalifikowane

Dofinansowaniu podlegają koszty kwalifikowane:

  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW,
  • koszt przyłączenia instalacji do sieci,
  • zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Dotacja może być przeznaczona na rozbudowę istniejącej instalacji PV, pod warunkiem nie przekroczenia mocy 10 kW.

Dotacja nie może być przeznaczona na inwestycje w budynkach w których prowadzona jest działalność gospodarcza, lub które są wykorzystywane sezonowo, np. domki letniskowe. Inwestycja nie zostanie dofinansowana, jeśli dach wykonany jest z azbestu, lub jeżeli wydatki zostały poniesione przed datą zawarcia umowy.

Zobacz, jaka jest opłacalność montażu fotowoltaiki i od czego zależy.

Kiedy można składać wnioski

Wnioski o dotacje do OZE w gminie Suwałki można składać od 27 maja do 7 czerwca 2024 r. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu, do wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel. Budżet programu wynosi 100.000 zł.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Suwałkach?

W Suwałkach, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW ma średnią wydajność rocznie 9.789 kWh w ciągu roku:

fotowoltaika produkcja Suwałki
Produkcja energii z instalacji PV w Suwałkach. Źródło: PVGIS

Instalacja skierowana na południe (idealny kierunek to 30 na wschód od południa), w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 390, wytworzy rocznie ok. 9.789 kWh, a dziennie średnio 27 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 194 kWh, a największa w czerwcu 1.289 kWh.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki jest rozliczana w systemie net billing.


Może Cię zainteresować