Przejdź do treści

Dotacje do montażu OZE w Zebrzydowicach

W Zebrzydowicach prowadzony będzie nabór wniosków o dotacje montażu odnawialnych źródeł energii. W projekcie pod nazwą “Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska-Białej i Zebrzydowic” będzie można uzyskać dofinansowanie w wysokości 85% kosztów netto.

Projekt jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowania są przeznaczone m. in. do montażu:

 • instalacji fotowoltaicznej – 25 szt.,
 • pompa ciepła plus magazyn energii elektrycznej – 15 zestawów,
 • pompa ciepła z magazynem energii cieplnej – 10 zestawów,
 • instalacja fotowoltaiczna w zestawie z pompą ciepła – 15 szt.,
 • instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła i magazynem energii elektrycznej – 15 zestawów,
 • instalacji fotowoltaicznej oraz baterii elektrycznej – 15 zestawów,
 • instalacja fotowoltaiczna z pompą ciepła i magazynem energii elektrycznej – 10 zestawów.

Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie na 1 instalację PV, 1 pompę ciepła, 1 magazyn energii elektrycznej oraz 1 magazyn energii cieplnej, wg powyższego zestawienia komponentów.

Zobacz poradnik, jak dobrze wybrać pompę ciepła, jakie są rodzaje pomp, jaki generują hałas, gdzie najlepiej zamontować i wiele więcej.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne, będące właścicielami, współwłaścicielami lub osobami posiadającymi tytuł prawny do nieruchomości w domu jednorodzinnym na terenie Zebrzydowic.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych netto, nie więcej niż:

 • 25.500 zł – dla pompy ciepła,
 • 20.400 zł – na magazyn energii elektrycznej,
 • 11.900 zł – na instalację fotowoltaiczną,
 • 8.500 zł – dla kolektorów słonecznych,
 • 5.100 zł – na magazyn energii cieplnej.

Zobacz ceny instalacji fotowoltaicznych i co ma wpływ na wycenę kosztów montażu fotowoltaiki.

Koszty kwalifikowane

Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

Koszty kwalifikowane to wydatki dotyczące nabycia instalacji OZE, magazynu energii i prac budowlano-montażowych związanych z ich montażem.

Zobacz, jaka jest opłacalność montażu fotowoltaiki i od czego zależy.

Kiedy można składać wnioski

Wnioski o dotacje do OZE w Zebrzydowicach można składać od 1 lipca od godz. 8.00 do 2 sierpnia 2024 r. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Wnioski o przyznanie dotacji będą rozpatrywane wg kolejności wpływu, aż do wyczerpania środków w budżecie.

Zobacz przewodnik po fotowoltaice – jakie wybrać panele solarne, jak duża powinna być instalacja PV, czy warto montować magazyn energii i wiele więcej.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Zebrzydowicach?

W Zebrzydowicach, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW ma średnią wydajność rocznie 10.709 kWh w ciągu roku:

fotowoltaika produkcja Zebrzydowice
Produkcja energii z instalacji PV w Zebrzydowicach. Źródło: PVGIS

Instalacja skierowana na południe (idealny kierunek to 10 na wschód od południa), w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 390, wytworzy rocznie ok. 10.709 kWh, a dziennie 29 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 391 kWh, a największa w lipcu 1.301 kWh.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki jest rozliczana w systemie net billing.


Może Cię zainteresować