Przejdź do treści

Dotacje do montażu pomp ciepła w Biłgoraju

W Biłgoraju można składać wnioski o przyznanie dofinansowania do wymiany pieca na paliwo stałe i zastąpienie go m. in. pompą ciepła.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlega wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe na m. in. pompę ciepła.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne, właściciele lub współwłaściciele nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Biłgoraj.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dotacji może wynieść 40% kosztów wykonania przedsięwzięcia, ale, w przypadku wymiany na pompę ciepła, nie więcej niż 5.500 zł.

Koszty kwalifikowane

Dofinansowanie w Biłgoraju może być przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu, montażu i rozruchu pompy ciepła i niezbędnych elementów kotłowni (np. zaworów, rur, kanałów).

Do kiedy można składać wnioski

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły. Dofinansowanie jest przyznawane według kolejności złożonych wniosków.

Dotacje będą udzielane do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy miasto Biłgoraj. W przypadku, gdy środki na udzielenie dofinansowania zostaną wyczerpane, wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich złożenia w roku następnym.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje na wymianę pieca na paliwo stałe na m. in. pompę ciepła wynosi co najmniej 200.000 zł w roku budżetowym.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Biłgoraju?

W Biłgoraju, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW wytworzy rocznie średnio 10.660 kWh w ciągu roku:

produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej Biłgoraj
Produkcja energii z instalacji PV w Biłgoraju. Źródło: PVGIS

Instalacja fotowoltaiczna 10 kW w Biłgoraju, skierowana na południe, w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 350, wytworzy rocznie 10.660 kWh, a dziennie średnio 29 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 332 kWh, a w lipcu największa 1.300 kWh.


Może Cię zainteresować