Przejdź do treści

Dotacje do montażu pomp ciepła w gminie Mielec

W gminie miejskiej Mielec prowadzony jest nabór wniosków do programu wymiany pieców. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie do m. in. instalacji pompy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania. Warunkiem uzyskania dotacji jest trwałe wyłączenie z użytkowania starego źródła ciepła na paliwo stałe.

O dotacje mogą się ubiegać osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gminy miejskiej Mielec, posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdującej się na terenie gminy.

Wysokość dotacji wynosi 30% kosztów zakupu pompy ciepła, nie więcej niż 10.000 zł. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Mielcu do 23 marca 2023 roku.

fotowoltaika pompy ciepła kolektory słoneczne Mielec


Może Cię zainteresować