Przejdź do treści

Dotacje do montażu pomp ciepła w Kielcach

W Kielcach można składać wnioski o przyznanie dofinansowania do wymiany źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Kielc i zastąpienie starego źródła ciepła m. in. pompą ciepła.

Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlega trwała likwidacja systemu ogrzewania na paliwo stałe, stanowiącego trwałe wyposażenie budynku mieszkalnego lub lokalu wyodrębnionego, w szczególności takiego jak np. piec lub kocioł centralnego ogrzewania i jego zamianie na nowoczesne, ekologiczne źródło ciepła. Dofinansowaniu podlega montaż pompy ciepła, instalacja gazowego lub elektrycznego urządzenia grzewczego, podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Dotacja może być udzielona osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym. Wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego do nieruchomości lub stosunku zobowiązaniowego.

Wysokość dofinansowania

Dotacja może być udzielona w kwocie 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż:

  • 16.000 zł w przypadku montażu pompy ciepła,
  • 10.000 zł w przypadku instalacji urządzenia grzewczego gazowego lub elektrycznego,
  • 10.000 zł za podłączenie budynku mieszkania jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej,
  • 40.000 zł w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Koszty kwalifikowane

Kosztem kwalifikowanym w przypadku instalacji systemu ogrzewania zasilanego pompą ciepła jest koszt zakupu oraz montażu pompy ciepła.

Do kiedy można składać wnioski

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do dnia 31 października 2023 r. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Kielc na rok 2023. Wnioski o dofinansowanie należy składać w urzędzie miasta w Kielcach.

fotowoltaika Kielce


Może Cię zainteresować