Przejdź do treści

Dotacje do montażu pomp ciepła w Sztutowie

W Sztutowie można składać wnioski o przyznanie dofinansowania do wymiany pieca węglowego i zastąpienie go ekologicznym systemem grzewczym, w tym pompą ciepła.

Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlega wymiana pieca opalanego węglem lub koksem i zastąpienie go:

  • odnawialnym źródłem energii (pompa ciepła, pellet),
  • kotłem opalanym gazem lub olejem opałowym,
  • ogrzewaniem elektrycznym.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Wnioskodawcą może być podmiot legitymujący się tytułem prawnym do nieruchomości, tj. właściciel, najemca lub dzierżawca posiadający pisemną zgodę właściciela nieruchomości.

Dotacja może być udzielona tylko raz na przedsięwzięcie realizowane w danym budynku.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dotacji wynosi 20% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 2000 zł i jest udzielana dla jednego gospodarstwa domowego lub budynku jednorodzinnego.

Koszty kwalifikowane

Dotacja jest udzielana wyłącznie na dofinansowanie niezbędnych kosztów realizacji przedsięwzięcia:

  • koszt demontażu pieca węglowego,
  • koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła (np. pompy ciepła),
  • koszt zakupu i montaż armatury niezbędnej do wykonania nowego systemu ogrzewania.

Dotacja nie może być wykorzystana na zmianę systemu ogrzewania w budynku wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej, w sytuacji braku części mieszkalnej.

Do kiedy można składać wnioski

Wnioski przyjmowane są według kolejności wpływu. Wymiana systemu ogrzewania musi zakończyć się najpóźniej 30 listopada. Niedotrzymanie terminu skutkuje rozwiązaniem umowy dotacji. Wnioski należy składać w urzędzie gminy w Sztutowie.

fotowoltaika Sztutowo


Może Cię zainteresować