Przejdź do treści

Dotacje do montażu pompy ciepła w gminie Rozprza

W gminie Rozprza, woj. łódzkie, można składać wnioski na dofinansowanie likwidacji starego pieca węglowego i zastąpienie go ekologicznym źródłem ogrzewania, w tym pompą ciepła.

Dotacja wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 5.000 zł. Dotacja jest przeznaczona na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i obejmuje trwałą likwidację systemów ogrzewania opartych na paliwie węglowym.

Dofinansowanie jest udzielane na pokrycie kosztów poniesionych od dnia złożenia wniosku:

  • koszt demontażu starego kotła, oraz
  • koszt zakupu i montażu pompy ciepła.

Wnioski można składać do 28 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Rozprzy.

Inwestycja musi zostać zrealizowana do 30 listopada 2023 r.

fotowoltaika Rozprza


Może Cię zainteresować