Przejdź do treści

Dotacje do OZE w Bochni

W Bochni prowadzony jest nabór ankiet do projektu dofinansowań do instalacji odnawialnych źródeł energii.

Gmina Bochnia planuje wnioskować o dofinansowanie na realizację projektu parasolowego dla mieszkańców. Projekt będzie realizowany w ramach programu Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowania mają być przeznaczone na:

  • zakup i montaż magazynu energii do magazynowania energii elektrycznej pochodzącej z już istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii,
  • zakup i montaż pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej i / lub centralnego ogrzewania.

Zobacz poradnik o tym, jak wybrać magazyn energii do domu.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Wnioskodawca musi być właścicielem, współwłaścicielem, lub użytkownikiem wieczystym domu jednorodzinnego, w którym ma być zamontowana instalacja.

Do projektu mogą przystąpić jedynie osoby, nie posiadające zobowiązań finansowych z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci, itp. wobec gminy Bochnia.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą przystąpić do udziału w projekcie pod warunkiem, że energia elektryczna wyprodukowana z zamontowanych elementów w ramach projektu, nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej oraz agroturystyki. W przypadku zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej pod tym samym adresem, wnioskodawca powinien posiadać oddzielny licznik energii.

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania może wynieść 90% wartości inwestycji netto.

Koszty kwalifikowane

Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

Kiedy można składać wnioski

Ankiety uczestnictwa w Bochni można składać od 22 lutego do 29 lutego 2024 r.

Dopuszcza się złożenie tylko jednej deklaracji na jeden lokal mieszkalny.

Gmina Bochnia zastrzega sobie możliwość uwzględnienia priorytetowego wsparcia osób objętych ubóstwem energetycznym.

Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach działania Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Bochni?

W Bochni, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW wytworzy rocznie średnio 10.574 kWh w ciągu roku:

fotowoltaika produkcja Bochnia
Produkcja energii z instalacji PV w Bochni. Źródło: PVGIS

Instalacja skierowana na południe (idealny kierunek to 10 na wschód od południa), w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 390, wytworzy rocznie ok. 10.574 kWh, a dziennie średnio 29 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 392 kWh, a największa w lipcu 1.269 kWh.

Zobacz, jaka jest opłacalność montażu fotowoltaiki.


Może Cię zainteresować