Przejdź do treści

Dotacje do OZE w Dąbrowie Tarnowskiej

W Dąbowie Tarnowskiej prowadzony jest nabór ankiet do projektu dofinansowań do instalacji odnawialnych źródeł energii.

Gmina Dąbrowa Tarnowska planuje wnioskować o dofinansowanie na realizację projektu parasolowego dla mieszkańców. Projekt będzie realizowany w ramach programu Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowania mają być przeznaczone na:

  • zakup i montaż magazynu energii do magazynowania energii elektrycznej pochodzącej z już istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii,
  • zakup i montaż pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej i / lub centralnego ogrzewania.

Zobacz poradnik jak wybrać magazyn energii do domu.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Wnioskodawca musi być właścicielem, współwłaścicielem, lub użytkownikiem wieczystym domu jednorodzinnego, w którym ma być zamontowana instalacja.

Do projektu mogą przystąpić jedynie osoby, nie posiadające zobowiązań finansowych z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci, itp. wobec gminy Dąbrowa Tarnowska.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą przystąpić do udziału w projekcie pod warunkiem, że energia elektryczna wyprodukowana z zamontowanych elementów w ramach projektu, nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej oraz agroturystyki. W przypadku zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej pod tym samym adresem, wnioskodawca powinien posiadać oddzielny licznik energii.

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania może wynieść 90% wartości inwestycji netto.

Zobacz jaka jest opłacalność montażu magazynu energii i co zrobić, aby była jak najwyższa.

Koszty kwalifikowane

Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

Szacunkowy koszt instalacji fotowoltaicznej 5 kW wynosi 19.710 zł, a instalacji 10 kW to 35.629 zł.

Szacunkowa cena magazynu energii 6 kWh to 24.000 zł, a akumulatora 10 kWh wynosi 40.000 kWh.

Kiedy można składać wnioski

Ankiety uczestnictwa w Dąbrowie Tarnowskiej można składać do 4 marca 2024 r.

Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach działania Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Dąbrowie Tarnowskiej?

W Dąbrowie Tarnowskiej, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW wytworzy rocznie średnio 10.721 kWh w ciągu roku:

fotowoltaika produkcja Dąbrowa Tarnowska
Produkcja energii z instalacji PV w Dąbrowie Tarnowskiej. Źródło: PVGIS

Instalacja skierowana na południe (idealny kierunek to 10 na wschód od południa), w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 390, wytworzy rocznie ok. 10.721 kWh, a dziennie średnio 29 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 366 kWh, a największa w lipcu 1.292 kWh.

Zobacz, jaka jest opłacalność montażu fotowoltaiki.


Może Cię zainteresować